Boldklubben Avarta blev stiftet 29. januar 1953 - dengang som "Rødovrevejens Boldklub" - og er i dag Rødovre's største fodboldklub med knap 700 medlemmer.

I de første år havde vi hjemmebane på Rødovre Stadion, men siden 1960 har hjemmebanen været Espelundens Idrætsanlæg.

I vores vedtægter står at Avarta's formål er "at spille fodbold og tilgodese såvel elite- som breddefodbold i et godt kammeratskab, der fremmes gennem sportslig indstilling, klubliv og samarbejde."

Vi har hold i alle aldersgruper, fra vores "Børnebold" - hvor deltagerne er fra 3-4 år - til vores ældste motionsspillere, der for nogles vedkommende har rundet 70 år. Derudover tilbyder vi DBU's koncept "Fodbold Fitness", som er "et træningstilbud til alle voksne mænd og kvinder, der ønsker en træningsform, der er både effektiv og social. Konceptet er enkelt og forsøger at tage det bedste fra to verdener ved at kombinere Danmarks mest populære boldspil med fitness-sportens fleksibilitet".

På herresiden spiller vores bedste seniorhold 2. division, mens vores damesenior spiller serie 2.

Læs mere:

Seneste nyheder

Bestyrelsen indkalder nu til ekstraordinær generalforsamling onsdag 31. januar 2018

Kl.18.30 i Loen på Rødovregård

Som tidligere nævnt her på hjemmesiden kan nogle af de modtagne tilsagn formodentlig ikke godkendes formmæssigt og den med begæringen modtagne dagsorden var mangelfuld i henhold til vores vedtægter, men vi indkalder – som ønsket fra medlemmerne – alligevel til en ekstraordinær generalforsamling.

Desværre har det meste af dialogen med Kenneth Skytte foregået via Rødovre Lokal Nyt den 9. og 16. januar, hvor Kenneth Skytte fastholder en ekstraordinær generalforsamling, som han også har meddelt os i mail.

Vi har i bestyrelsen ikke rigtig modtaget noget konkret om, hvad medlemmerne er utilfredse med og, hvad vi har gjort forkert. Der var nævnt i Lokal Nyt, at det er formandens retorik, men Kenneth Mumgaard er nu væk, hvorfor vi gerne ville have noget mere konkret. Skytte udtaler hertil til Lokal Nyt, at ”… man indsætter Mumgaards kone som næstformand og Susanne Thomsen som formand i stedet”. Men vi gør blot, hvad der er foreskrevet i klubbens vedtægter, nemlig at lade suppleanten træde ind og så vælge en ny formand (konstituering) blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Som enhver ansvarlig bestyrelse vil gøre, da vores klub ikke kan drives i henhold til vedtægterne uden en formand, næstformand og kasserer.

Vi har i mail inviteret Kenneth Skytte til at deltage i en arbejdsgruppe, som kunne arbejde med en fælles bestyrelse og fremtidig struktur for klubben, da Skytte tidligere har nævnt, at han meget gerne ser, at bestyrelsen bliver, når formanden er væk. Skytte fasthold i mail til os en ekstraordinær generalforsamling og har efterfølgende udtalt det samme til Lokal nyt (16. januar 2018) og tilføjer, at han har en spritny bestyrelse klar, hvis vi ikke er med ham, når han vinder valget. Det er efter vores opfattelse ikke god retorik – som er Skyttes kritik mod den tidligere formand – når vi ikke kender hans vision og ønsker til fremtidig struktur med mere og ikke kender til, hvad vi hidtil har gjort forkert. Vi udleder derfor af Skyttes udtalelser, at hans mål derfor udelukkende er at blive formand samt at få den samlede bestyrelse fjernet.  

Skytte har også udtalt til Lokal Nyt, at den tidligere formand (eller andre) har trykt tøj, hvor pengene skulle være gået i egne lommer, men vi kan forsikre om, at denne indtjening også er gået i klubkassen og arbejdet med trykning er foretaget af frivillige og uden betaling.    

Skytte udtalte sig også om et meget højt kontingentbeløb i Lokal Nyt. Det er ikke et kontingent beløb, men sammensat af kontingent, tilbud om vaske ordning og en klubtur. Vaskeordningen er frivillig og et tilbud til U15, 17 og 19, så de allerede nu kan føle sig som divisionsspillere ved at kunne møde op til træning og kamp med kun støvler og skinner. Derved undgår den enkelte spiller (og/eller forældre) også vask af fodboldtøj. Vi vil naturligvis gerne gøre både vask af tøj og klubture gratis (eller meget billige) for alle hold, men det har vi ikke økonomi til endnu. Det er en enig bestyrelse, som har godkendt, at klubben arbejder med sådanne løsninger og tilbud til vores spillere i klubben. Klubben har i enkelte tilfælde også mulighed for at yde tilskud (eventuelt via Hardy Jensen fonden) til disse ordninger.  

Skytte udtaler nu også til Lokal Nyt, at han ”har unavngivne sponsorer til at dække udgifterne (til den ekstraordinære generalforsamling), hvis han vinder valget”. Vi håber naturligvis, at disse sponsorer også dækker omkostningerne, såfremt Skytte ikke bliver valgt.       

Vi går nu i gang med en indkaldelse, kuvertering og fremsendelse til alle medlemmer, som foreskrevet i vores vedtægter.

Vi er naturligvis kede af, at nogle medlemmer er utilfredse med os, men vi håber alligevel på det bedste for alle medlemmer og en rigtig god fremtid for Boldklubben Avarta - med eller uden os.

Bestyrelsen

(Susanne Thomsen, Belinda Pedersen, Rene Hansen, Benny Kofoed, Ivan Holm og Prosper Raaberg)

 

 

 


 

 

Kære medlemmer i Boldklubben Avarta

Vores næstformand Christian Bennekow er stoppet i bestyrelsen – som blev meddelt på lederkongressen – og vores suppleant Belinda Pedersen er indtrådt i bestyrelsen som næstformand.

Bestyrelsen modtog den 2. januar en begæring fra 54 medlemmer om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med valg af ny formand som eneste punkt. Det er omtalt i Rødovre Lokal Nyt tirsdag den 9. januar 2018 på side 29.

Vores formand Kenneth Mumgaard valgte herefter at trække sig og stoppe i bestyrelsen, hvilket han meddelte på lederkongressen den 6. januar 2018.

Da der blot blev valgt en suppleant på seneste generalforsamling, har vi efter seneste bestyrelsesmøde konstitueret os med Susanne Thomsen som formand frem til næste generalforsamling.

Vi har derfor foreslået Kenneth Skytte – som præsenterer sig som talsmand for den fremsatte begæring – et arbejdsudvalg bestående af Kenneth Skytte og Per Thomsen fra GE samt Christian Bennekow og Bent Hansen, som vi har givet mandat til at forsøge at finde en løsning.

Denne arbejdsgruppe foreslår vi, da ønsket med begæringen fra nogle af vores medlemmer er en ny formand, og det er allerede opfyldt, da Kenneth Mumgaard stoppede som formand 6. januar 2018. Hertil kommer, at en ekstraordinær generalforsamling vil koste klubben i omegnen af 20.000 kroner, da vores vedtægter foreskriver, at indkaldelse skal ske skriftligt og fremsendes til samtlige medlemmer. Og med den korte frist på tre (3) uger, så kan det ikke sendes som B-post. Det er også bestyrelsens opfattelse, at begæringen, vi indtil videre har modtaget, ikke overholder vores vedtægter, da nogle af de 54 fremsendte ’underskrifter’ ikke kan godkendes i henhold til klubbens vedtægter. Vi har den 11. januar 2018 modtaget yderligere 13 ’underskrifter’, som vi er ved at undersøge. Vi har ikke modtaget en dagsorden sammen med begæringen, som kræves ifølge foreningens vedtægter.

Der er heller ikke lang tid til, vi alligevel skal have vores ordinære generalforsamling, hvor der skal vælges en formand.

Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at vi vil bruge foreningens penge unødvendigt på det foreliggende grundlag, hvorfor vi har foreslået arbejdsgruppen.

Vi respekterer naturligvis, at en del medlemmer er eller kan være utilfredse og derfor har fremsendt begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Og klubben indkalder selvfølgelig til en ekstraordinær generalforsamling, såfremt Kenneth Skytte som talsmand afviser arbejdsgruppen og fastholder afholdelse af ekstraordinær generalforsamling inden 1. februar, som han har sendt os en mail om.   

Her er §7 i vores vedtægter om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling:

§7

7.1

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes såfremt mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette. Begæringen skal indeholde dagsorden.

7.2

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringens fremsættes. Indkaldelsen - som skal indeholde dagsorden - skal ske skriftligt og fremsendes til samtlige medlemmer med mindst 1 uges varsel.

7.3

Ekstraordinær generalforsamling følger afstemningsreglerne for ordinær generalforsamling.

Med sportslig hilsen

På bestyrelsens vegne

Ivan og Prosper


 

Træneruddannelse

Avarta afholder løbende kurser under C-uddannelsen som klubkursus. Alle trænere, ledere, spillere og forældre kan deltage gratis på disse kurser.

Læs mere:
Inspiration til træningen

Find inspiration til din træning i en række aldersrelateret træningspas fra DBU.

Læs mere:
Verona Cup 2016

Vi har gennem de seneste år opbygget en tradition med at tage på en stor tur i uge 42 (skolernes efterårsferie).

Efter to år i Spanien går turen i 2016 til Italien, hvor vi deltager i Verona Cup.

For yderligere oplysninger om turen - spørg din træner.