Uddrag mødereferat bestyrelsesmøde april 2018

Oprettet d.

 

Konstituering og fordeling af opgaver – underudvalg – i bestyrelsen:

Event, lederkongres, fester m.m.: Belinda, Carsten og Lisa.

Kursus: Lisa.

Banefordelingen: Ivan har kontakten til kommunen og weekend tiderne.

Årgangslederne og afdelingslederne har opgaven med fordelingen af tiderne i løbet af ugen. Belinda indkalder til møderne.

Skolerne og hallerne: Belinda

Kontakt person for klubben og DBU: Lisa og Belinda

Ungdom yngste leder/kontaktperson: Patrick Koch og Marc Møller, hjælp af Belinda og Kenneth Mumgaard.

Ungdom (U15-U19), senior: Rune, Kenneth Mumgaard og Marc Brendel

Motionsafdelingen: Ivan

Kassere og kontingent og målmandstræner: Rene

Formand: Susanne

Næstformand: Rune

Cafe og forretningsfører: Kim

Hjemmeside: Prosper, Michael og Ivan (og Christina)

Forretningsførerudvalget: Susanne, Kim, Rune og Rene

Træneransættelser og forhandling af kontrakter: Kim (Rune /Marc B og Kenneth Mumgaard/Patrick K og Marc Møller)

Materialeansvarlig: Belinda og Michael

Dommer til ’døm selv’ kampe: Ivan

Kontortid, handicapfodbold, spillerlister, sponsor m.m.: Kim

Samarbejdsaftale GE: Forretningsudvalget, Kim Graugaard og Michael

Fodboldskole, Valhøj Skole (idrætslinjen), målaktier og Fjelhammer: Susanne

Forretningsudvalget, 2. senior og dame senior: Rune

 

Status på hold og møder:

Susanne: U 7,9,11, der har været afholdt møder og det går fint.

Rene og Marc B har holdt møde med U 12 og der er et nyopstartet hold.

Rune, Bent og Susanne har afholdt møde med 2. senior. Træneraftaler er nu på plads og de er nu omkring 29 mand til træning, så der er startet et samarbejde med 3. senior.  

U15-U 19 har afholdt trænermøde/afdelingsmøde, hvor det blev aftalt at der skal afholdes et månedligt møde.

Status på hjemmesiden:

Prosper og Ivan er i gang med ajourføring – og noget er allerede på plads – hvorefter der sendes mail til afdelings-/årgangsleder med opfordring til at komme med indlæg med mere til opdatering, samt forslag til forbedringer (og rettelser til eventuelle fejl).

Herefter kan der fremover sendes mail til Prosper, Ivan eller Michael omkring hjemmesiden med ændringer og opdateringer med mere.

Ønske om anlægsinvesteringer:

Disse nye ønsker er fremsendt til FIR (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre.

FIR's formål er at virke for fremme af udøvelsen af idræt i Rødovre Kommune, herunder at virke for bedring af de ydre forhold og økonomiske kår for idrætsforeningerne og et godt forhold disse imellem, samt at varetage idrættens interesser over for myndigheder m.v.):

 

Ny kunstbane

Terrasse foran caféen

Forbedringer af kunst (skur, bænke, skraldespande, hegn)

Kommende aktivitet

2.-6. maj 2018, Fjelhammer kommer på besøg.

Fodboldskole afholdes i uge 28.

Samarbejde med GE:

Rune/Susanne/Michael indkalder Steffen og Per Thomsen til møde om fremtidig samarbejde.