Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Oprettet d.

Bestyrelsen indkalder nu til ekstraordinær generalforsamling onsdag 31. januar 2018 kl.18.30 i Loen på Rødovregård

Som tidligere nævnt her på hjemmesiden kan nogle af de modtagne tilsagn formodentlig ikke godkendes formmæssigt og den med begæringen modtagne dagsorden var mangelfuld i henhold til vores vedtægter, men vi indkalder – som ønsket fra medlemmerne – alligevel til en ekstraordinær generalforsamling.

Desværre har det meste af dialogen med Kenneth Skytte foregået via Rødovre Lokal Nyt den 9. og 16. januar, hvor Kenneth Skytte fastholder en ekstraordinær generalforsamling, som han også har meddelt os i mail.


Vi har i bestyrelsen ikke rigtig modtaget noget konkret om, hvad medlemmerne er utilfredse med og, hvad vi har gjort forkert. Der var nævnt i Lokal Nyt, at det er formandens retorik, men Kenneth Mumgaard er nu væk, hvorfor vi gerne ville have noget mere konkret. Skytte udtaler hertil til Lokal Nyt, at ”… man indsætter Mumgaards kone som næstformand og Susanne Thomsen som formand i stedet”. Men vi gør blot, hvad der er foreskrevet i klubbens vedtægter, nemlig at lade suppleanten træde ind og så vælge en ny formand (konstituering) blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Som enhver ansvarlig bestyrelse vil gøre, da vores klub ikke kan drives i henhold til vedtægterne uden en formand, næstformand og kasserer.

Vi har i mail inviteret Kenneth Skytte til at deltage i en arbejdsgruppe, som kunne arbejde med en fælles bestyrelse og fremtidig struktur for klubben, da Skytte tidligere har nævnt, at han meget gerne ser, at bestyrelsen bliver, når formanden er væk. Skytte fasthold i mail til os en ekstraordinær generalforsamling og har efterfølgende udtalt det samme til Lokal nyt (16. januar 2018) og tilføjer, at han har en spritny bestyrelse klar, hvis vi ikke er med ham, når han vinder valget. Det er efter vores opfattelse ikke god retorik – som er Skyttes kritik mod den tidligere formand – når vi ikke kender hans vision og ønsker til fremtidig struktur med mere og ikke kender til, hvad vi hidtil har gjort forkert. Vi udleder derfor af Skyttes udtalelser, at hans mål derfor udelukkende er at blive formand samt at få den samlede bestyrelse fjernet. 

Skytte har også udtalt til Lokal Nyt, at den tidligere formand (eller andre) har trykt tøj, hvor pengene skulle være gået i egne lommer, men vi kan forsikre om, at denne indtjening også er gået i klubkassen og arbejdet med trykning er foretaget af frivillige og uden betaling.   

Skytte udtalte sig også om et meget højt kontingentbeløb i Lokal Nyt. Det er ikke et kontingent beløb, men sammensat af kontingent, tilbud om vaske ordning og en klubtur. Vaskeordningen er frivillig og et tilbud til U15, 17 og 19, så de allerede nu kan føle sig som divisionsspillere ved at kunne møde op til træning og kamp med kun støvler og skinner. Derved undgår den enkelte spiller (og/eller forældre) også vask af fodboldtøj. Vi vil naturligvis gerne gøre både vask af tøj og klubture gratis (eller meget billige) for alle hold, men det har vi ikke økonomi til endnu. Det er en enig bestyrelse, som har godkendt, at klubben arbejder med sådanne løsninger og tilbud til vores spillere i klubben. Klubben har i enkelte tilfælde også mulighed for at yde tilskud (eventuelt via Hardy Jensen fonden) til disse ordninger. 

Skytte udtaler nu også til Lokal Nyt, at han ”har unavngivne sponsorer til at dække udgifterne (til den ekstraordinære generalforsamling), hvis han vinder valget”. Vi håber naturligvis, at disse sponsorer også dækker omkostningerne, såfremt Skytte ikke bliver valgt.      

Vi går nu i gang med en indkaldelse, kuvertering og fremsendelse til alle medlemmer, som foreskrevet i vores vedtægter.

Vi er naturligvis kede af, at nogle medlemmer er utilfredse med os, men vi håber alligevel på det bedste for alle medlemmer og en rigtig god fremtid for Boldklubben Avarta - med eller uden os.

Bestyrelsen

(Susanne Thomsen, Belinda Pedersen, Rene Hansen, Benny Kofoed, Ivan Holm og Prosper Raaberg)