Ændringer i bestyrelsen

Oprettet d.

Kære medlemmer i Boldklubben Avarta

Vores næstformand Christian Bennekow er stoppet i bestyrelsen – som blev meddelt på lederkongressen – og vores suppleant Belinda Pedersen er indtrådt i bestyrelsen som næstformand.

Bestyrelsen modtog den 2. januar en begæring fra 54 medlemmer om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med valg af ny formand som eneste punkt. Det er omtalt i Rødovre Lokal Nyt tirsdag den 9. januar 2018 på side 29.

Vores formand Kenneth Mumgaard valgte herefter at trække sig og stoppe i bestyrelsen, hvilket han meddelte på lederkongressen den 6. januar 2018.

Da der blot blev valgt en suppleant på seneste generalforsamling, har vi efter seneste bestyrelsesmøde konstitueret os med Susanne Thomsen som formand frem til næste generalforsamling.

Vi har derfor foreslået Kenneth Skytte – som præsenterer sig som talsmand for den fremsatte begæring – et arbejdsudvalg bestående af Kenneth Skytte og Per Thomsen fra GE samt Christian Bennekow og Bent Hansen, som vi har givet mandat til at forsøge at finde en løsning.

Denne arbejdsgruppe foreslår vi, da ønsket med begæringen fra nogle af vores medlemmer er en ny formand, og det er allerede opfyldt, da Kenneth Mumgaard stoppede som formand 6. januar 2018. Hertil kommer, at en ekstraordinær generalforsamling vil koste klubben i omegnen af 20.000 kroner, da vores vedtægter foreskriver, at indkaldelse skal ske skriftligt og fremsendes til samtlige medlemmer. Og med den korte frist på tre (3) uger, så kan det ikke sendes som B-post. Det er også bestyrelsens opfattelse, at begæringen, vi indtil videre har modtaget, ikke overholder vores vedtægter, da nogle af de 54 fremsendte ’underskrifter’ ikke kan godkendes i henhold til klubbens vedtægter. Vi har den 11. januar 2018 modtaget yderligere 13 ’underskrifter’, som vi er ved at undersøge. Vi har ikke modtaget en dagsorden sammen med begæringen, som kræves ifølge foreningens vedtægter.

Der er heller ikke lang tid til, vi alligevel skal have vores ordinære generalforsamling, hvor der skal vælges en formand.

Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at vi vil bruge foreningens penge unødvendigt på det foreliggende grundlag, hvorfor vi har foreslået arbejdsgruppen.

Vi respekterer naturligvis, at en del medlemmer er eller kan være utilfredse og derfor har fremsendt begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Og klubben indkalder selvfølgelig til en ekstraordinær generalforsamling, såfremt Kenneth Skytte som talsmand afviser arbejdsgruppen og fastholder afholdelse af ekstraordinær generalforsamling inden 1. februar, som han har sendt os en mail om.   

Her er §7 i vores vedtægter om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling:

§7

7.1

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes såfremt mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette. Begæringen skal indeholde dagsorden.

7.2

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringens fremsættes. Indkaldelsen - som skal indeholde dagsorden - skal ske skriftligt og fremsendes til samtlige medlemmer med mindst 1 uges varsel.

7.3

Ekstraordinær generalforsamling følger afstemningsreglerne for ordinær generalforsamling.

Med sportslig hilsen

På bestyrelsens vegne

Ivan og Prosper