Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Oprettet d.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boldklubben Avarta indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 30. marts 2017 kl. 19:00 i Espelunden.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingenter (jf. §4.1)
  6. Valg af bestyrelse (jf. §6)
  7. Eventuelt


Indkomne forslag til dagsordenens punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.