Kontingent

Indmeldelser sker til forretningsføreren i dennes kontortid i Espelunden. Ved indmeldelse, opkræves et administrationsgebyr på kr. 100,-. Gebyret betales kontant til forretningsføreren ifm. indmeldelsen.

Udmeldelser kan kun ske skriftligt til forretningsføreren, fortrinsvis i kontortiden i Espelunden.
Spillercertifikat kan naturligvis kun udstedes såfremt spillerens kontingentforhold er i orden.

Forretningsførerens kontortid:
Tirsdage kl. 17 - 19 på kontoret i Espelunden: Tlf. 36 70 91 94

Kontingentsatserne fastsættes af generalforsamlingen.
På generalforsamlingen i marts 2015 blev der fastsat følgende satser:
 

Gruppe Beløb Forfalder
1) Senior kr. 1.075,- halvårligt 1. januar / 1. juli
2) Oldboys, Veteran, Superveteran kr. 900,- halvårligt 1. januar / 1. juli
3) U10 til U19 kr. 800,- halvårligt 1. januar / 1. juli
4) U6 til U9 kr. 650,- halvårligt 1. januar / 1. juli
5) U4 til U5 kr. 250,- halvårligt 1. januar / 1. juli
6) Passive kr. 300,- årligt 1. januar
7) Aktive trænere og ledere kr. 600,- årligt 1. januar

Holdkontingent for motionshold:
 
1) 7-mandshold kr. 6000,- halvårligt 1. januar / 1. juli
2) 11-mandshold kr. 8500,- halvårligt 1. januar / 1. juli