Om IFEL

IFEL etablerer idrætstilbud for alle børn – med og uden særlige behov.

 

Vi gør det ved at etablere samarbejdsaftaler mellem IFEL og almindelige idrætsforeninger, hvor vi skaber idrætsaktiviteter på særlige vilkår for vores medlemmer, men på samarbejdspartnerens sportslige præmisser – med deres trænere og faciliteter og vores støtte og praktiske ramme for holdet.

 

Et IFEL hold består af børn og unge i skolealderen med handicap, som oftest ikke har adgang til de almindelige klubbers tilbud. Det kan være børn og unge med udviklingsforstyrrelser, udviklingshæmning, fysiske handicaps eller psykiske sygdomme.

 

Det kan også være børn og unge, som af en hvilken som helst årsag har brug for en mere tryg ramme til sin sport, eller søskende til handicappede børn og unge, der måske går på holdet i forvejen.

 

Hos IFEL er alle børn og unge velkomne og vi forsøger at skabe en stor bredde på de typer sport vi udbyder. Det er den enkelte sport der definerer hvem der kan deltage. Samtidig er vores vigtigste mål at ”alle kan gå til noget i IFEL”.

 

Et IFEL hold er inkluderet i partnerklubbens fællesskab og man kan være på et IFEL hold indtil den unge (måske) bliver parat til at flytte til partnerklubbens hold på almindelige vilkår. På den måde bygger vi bro til almindelige klubmiljøer, på tværs af børn og unge med og uden handicap.