Hardy Jensens Mindelegat

Hardy Jensen - Æresmedlem i Boldklubben Avarta - som vi mistede d. 4. december 2014 blev 68 år.

Avarta har mistet sin absolut mest stabile, frivillige leder gennem mere end 40 år.
Hardy kom til Avarta i 1970 og tilspillede sig hurtigt en plads som målmand på Avarta’s 1. seniorhold. I gennem mange år var han en sikker sidste skanse, når holdet var i kamp.

Efter en lang og meget flot karriere tog Hardy del i Avarta’s mange opgaver. Han bevægede sig rundt i hele foreningen og blev på et tidspunkt et helt naturligt valg som klubbens formand.
Også her udførte han sine opgaver på bedste vis. Hardys personlighed og måde at respektere andre mennesker på gjorde, at han alle steder blev betragtet som et helt naturligt samlingspunkt. Ikke alene socialt, men også som formand.
Hardy kunne altid bevæge sig i alle kredse - om du var professionel fodboldspiller eller en ny lille spiller i ungdomsafdelingen, blev du behandlet ens og med respekt.
Også uden for foreningens mure høstede Hardy respekt. Dette gjorde, at der blev lyttet til ham, når han f.eks. kontaktede Rødovre kommune om stort eller småt. På et tidspunkt modtog han en henvendelse fra Sjællands Boldspil Union om at deltage i en arbejdsgruppe, som skulle udvikle spilformer for de yngre årgange. Også her blev der lyttet til Hardy.
I en tid, hvor innovation og nytænkning indenfor alle områder er ”god politik”, blev Hardy garant for, at traditioner og genkendelighed ikke skulle glemmes. Han førte statistikker og bestilte æres-nåle - så al dokumentation lå klar til de kommende generalforsamlinger.
De sidste mange år fungerede Hardy, som Avarta’s daglige forretningsfører, og hver eneste tirsdag passede han klubbens kontor. Her kunne klubbens mere end 100 frivillige ledere få svar på alt. Også henvendelser omkring ny-indmeldelser i Avarta blev passet til punkt og prikke.
Hardy modtog Sjællands Boldspil Union Æresnål i sølv i 2003 og samme år blev han Avarta’s 5. æresmedlem.

I Avarta vil vi ikke blot forsøge at følge i de fodspor Hardy afsatte, men også prøve at udfylde alle de huller, som hans alt for tidlige død efterlod. Fx ved at holde liv i og genfortælle alle de sjove, pudsige og utraditionelle indslag, Hardy skabte eller deltog i. Og også ved hjælp af Hardy Jensens Mindelegat!